НСИ - Краткосрочна Бизнес Статистика

 

Достъпа до страницата е забранен (HTTP 403 FORBIDDEN)Това може да се дължи на някоя от следните причини:
 • Опит за достъп до папка, която няма страница по подразбиране (index.html,index.htm файл).
 • Опит за достъп до защитени с парола ресурси.
 • Опит за достъп до страница обезопасена чрез SSL.
 • Забранен достъп за Вашия IP адрес.
 • Сървъра е зает в момента.
Ако сте външен потребител (т.е. респондент или счетоводна къща), за да работите със системата, е необходимо да ползвате цифров сертификат, чрез който да се идентифицирате пред системата. За целта трябва да притежавате валиден цифров сертификат от някой от следните видове, издаден от изброените по-долу лицензирани доставчици на удостоверителни услуги (ДУУ) в България:
 1. ДУУ „Информационно обслужване” АД:
  • Цифров сертификат StampIT DocPro
  • Цифров сертификат StampIT Doc (за лица със свободни професии)
 2. ДУУ „Борика - Банксервиз” АД:
  • Цифров сертификат B-Trust Professional QES
  • Цифров сертификат B-Trust Personal QES (за лица със свободни професии)
 3. ДУУ „Инфонотари” ЕАД:
  • Цифров сертификат i-Notary Company Q Sign
  • Цифров сертификат i-Notary Personal Q Sign (за лица със свободни професии)
 4. ДУУ „Спектър” АД:
  • Цифров сертификат Spektar Org Restricted Universal Certificate
  • Цифров сертификат Spektar Org Universal Certificate
  • Цифров сертификат Spektar Org Qualified Certificate
  • Цифров сертификат Spektar Personal Restricted Universal Certificate (за лица със свободни професии)
  • Цифров сертификат Spektar Personal Universal Certificate (за лица със свободни професии)
  • Цифров сертификат Spektar Personal Qualified Certificate (за лица със свободни професии)
 5. ДУУ „СЕП България” АД:
  • Цифров сертификат MobiSafe Organization
  • Цифров сертификат MobiSafe Private (за лица със свободни професии)